POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Kancelář se specializuje na:

Dále znalecká kancelář zpracovává znalecké posudky v oborech:

Ve všech výše uvedených oborech, odvětvích a specializacích znalecká kancelář podává znalecké posudky a expertízy.