ZNALECKÉ ORGANIZACE

Znalecká kancelář ADONE je aktivním členem organizací, které sdružují znalce a prosazují a obhajují jejich profesní zájmy ve vztahu k státní orgánům i ostatním právním subjektům a současně umožňuje neustále udržovat krok s novými trendy a technologiemi v našem oboru.


Komora soudních znalců ČR

Komora soudních znalců ČR

Petr Korč je předsedou sekce II. doprava a strojírenství pro Moravu Komory soudních znalců České republiky a členem republikového představenstva Komory soudních znalců ČR.

http://www.experts.cz/komora/


Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod - národní skupina pro ČR

Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod - národní skupina pro ČR

Petr Schulmeister je členem předsednictva EVU, národní skupiny pro ČR.

V roce 1991 byla ustavena Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod (Europäischer Verein für Unfallforschung und Unfallanalyse e. V. - ve zkratce EVU) se sídlem ve Wiesbadenu (SRN). Účelem společnosti je zejména v rámci Evropské unie sjednotit metodiku znalecké činnosti při analýze silničních dopravních nehod a účelně soustředit prostředky na jejich výzkum. Členy této společnosti jsou evropští odborníci na výzkum a analýzu nehod v silniční dopravě z Belgie, České republiky, Maďarska, Itálie, Nizozemí, Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska, v současné době se přihlašuje Francie. Účelem společnosti je převážně výzkum nehod a zprostředkování nejnovějších informací členům. V současnosti má společnost asi 300 členů.
Pro zastupování znalců - analytiků silničních nehod z České republiky byla v rámci této společnosti na ustavujícím shromáždění dne 3.10.1996 v Brně vytvořena národní skupina (EVU - NS v ČR) . Z řad českých znalců - analytiků silničních nehod je v současné době členy 62 odborníků jednotlivých i ústavů.