KVALIFIKACE SPOLEČNÍKŮ

Ing. Petr Schulmeister:

studium strojní fakulty na VUT Brno
studium PGS - Ústav soudního inženýrství
speciální studium VUT Brno, fakulta strojní "Technické znalectví ve strojírenství a v ekonomice výrobních strojů, zařízení a systémů
speciální studium VŠE Praha, "Oceňování podniku"
v současné době posluchačem IOM v oborech oceňování nehmotného majetku a oceňování cenných papírů

Ing. Petr Korč:

studium na fak. provozu a ekonomiky dopravy VŠD Žilina
studium PGS - Ústav soudního inženýrství
speciální studium VUT Brno, fakulta strojní "Technické znalectví ve strojírenství a v ekonomice výrobních strojů, zařízení a systémů
speciální studium VŠE Praha "Oceňování podniku"